Отворени повици

Повик за учесници за обука „Storify Your Mission for Impact! Youth Worker as a Digital Communicator“ во Бугарија

Oтворен повик за 2 учесници за Еразмус+ обука „Storify Your Mission for Impact! Youth Worker as a Digital Communicator!“, која ќе се одржи во Добриниште (Банско), Бугарија од 16-ти до 23-ти јуни 2021.

Прочитај повеќе
Отворени повици

Повик за учесници за младинска размена „Youth Leaders for Youth Initiatives“ во Бугарија

ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје објавува отворен повик за 5 учесници за Еразмус+ младинска размена „Youth Leaders for Youth Initiatives“, која ќе се одржи во Гудевица, Бугарија од 8 до 16 јули 2021.

Прочитај повеќе
Отворени повици

Повик за учесници за младинска размена „Use less. Made it Eco. Do more.“ во Бугарија

Објавуваме отворен повик за 5 учесници и 1 младински лидер за Еразмус+ младинска размена „Use less. Made it Eco. Do more. (LED)“, која ќе се одржи во Велинград, Бугарија од 22-ри август до 1-ви септември 2020 година.

Прочитај повеќе
Отворени повици

Повик за учесници за младинска размена „Say YES to human rights!“ во Бугарија

Здружението за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА – Скопје објавува отворен повик за 4 учесници и 1 младински лидер за Еразмус+ младинска размена „Say YES to human rights!“, која ќе се одржи во Пампорово, Бугарија од 10-ти до 16-ти август 2020 година.

Прочитај повеќе
Living SpacesОтворени повици

Работилница за планирање на акции за трансформација на јавни простори

После успешно спроведените информативни работилници за проектот за трансформација на јавни површини ‘Living Spaces – Живи Простори’ на 29.02.2020 (сабота) ќе се одржи третата работилница од овој проект. На истата ќе се разработува дизајн за веќе одбраниот простор на кој ќе се изврши трансформацијата и ќе разгледуваме какви материјали да се искористат, каде и како може да се набават истите.

Прочитај повеќе
Отворени повици

Повик за учесници за младинска размена „Cyber me, cyber you“ во Хрватска

Здружението за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА – Скопје објавува отворен повик за 6 учесници и 1 младински лидер за Еразмус+ младинска размена „Cyber me, cyber you“, која ќе се одржи во Самобор, Хрватска од 18-ти до 26-ти мај 2020 година.

Прочитај повеќе