Living SpacesСоопштенија за јавност

Трета работилница од проект за трансформација на јавни простори

Третата работилница во рамки на проектот за трансформација на јавни простори ‘Living Spaces – Живи Простори’ беше одржана на 29-ти февруари во просториите на Црвен Крст – Општинска Организација Гази Баба во Скопје. На оваа работилница одлучивме за дизајн на просторот

Прочитај повеќе
Living SpacesОтворени повици

Работилница за планирање на акции за трансформација на јавни простори

После успешно спроведените информативни работилници за проектот за трансформација на јавни површини ‘Living Spaces – Живи Простори’ на 29.02.2020 (сабота) ќе се одржи третата работилница од овој проект. На истата ќе се разработува дизајн за веќе одбраниот простор на кој ќе се изврши трансформацијата и ќе разгледуваме какви материјали да се искористат, каде и како може да се набават истите.

Прочитај повеќе
Living SpacesСоопштенија за јавност

Втора работилница од проектот„Living Spaces – Живи Простори“

На 08 февруари 2020, во просториите на Црвен крст – Општинска организација Гази Баба во Скопје, се одржа втората работилница за проектот за трансформација на јавни простори ‘Living Spaces – Живи Простори’. На работилницата се разговараше за можни локации за трансформација, по што беа посетени дел од одбраните локации.

Прочитај повеќе
Living SpacesОтворени повици

Работилница за трансформација на јавни простори „Living Spaces“

Здружението за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје во соработка со Црвен Крст на Република Северна Македонија – Општинска Организација Гази Баба – Скопје ги повикува сите мотивирани млади лица на возраст од 15 до 25 години на втората работилница во рамки на проектот за трансформација на јавни простори ‘Living Spaces – Живи Простори’ која ќе се одржи во сабота (08.02.20) од 12:30 часот во просториите на Црвниот Крст.

Прочитај повеќе
Living SpacesСоопштенија за јавност

Воведна работилница на KA2 проект „Living Spaces – Живи Простори“

На 18-ти јануари 2020, во просториите на Црвен крст – Општинска организација Гази Баба во Скопје, се одржа воведната работилница за проектот ‘Living Spaces – Живи Простори’.

Прочитај повеќе
Living SpacesОтворени повици

Пријави се за учество на проект за трансформација на јавни простори „Living Spaces“

Дали се чувствуваш дека твојот глас не е слушнат? Или можеби се чувствуваш пасивно? Дали во местото каде што живееш има неискористени простори кои чекаат трансформација? Имаш идеја, но си немал/а можност да ја искажеш?

Сега е твојата шанса!

Прочитај повеќе