Отворени повици

Повик за лидер на група на младинска размена „My European Passport“ во Хрватска

Oтворен повик за 1 младински лидер за подготвителен состанок за младинска размена „My European Passport“, кој ќе се одржи во Самобор, Хрватска од 28-ми до 30-ти октомври 2021 година.

Прочитај повеќе
Отворени повици

Отворен повик за учесници за младинска размена во Јагниатков, Полска

Отворен повик за 6 учесници и 2 младински лидери за Еразмус+ младинска размена „Not much different we are“, која ќе се одржи во Јагниатков, Полска од 27-ми септември до 8-ми октомври 2021 година.

Прочитај повеќе