Living SpacesОтворени повици

Работилница за планирање на акции за трансформација на јавни простори

После успешно спроведените информативни работилници за проектот за трансформација на јавни површини ‘Living Spaces – Живи Простори’ на 29.02.2020 (сабота) ќе се одржи третата работилница од овој проект. На истата ќе се разработува дизајн за веќе одбраниот простор на кој ќе се изврши трансформацијата и ќе разгледуваме какви материјали да се искористат, каде и како може да се набават истите.

Прочитај повеќе
Отворени повици

Повик за учесници за младинска размена „Cyber me, cyber you“ во Хрватска

Здружението за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА – Скопје објавува отворен повик за 6 учесници и 1 младински лидер за Еразмус+ младинска размена „Cyber me, cyber you“, која ќе се одржи во Самобор, Хрватска од 18-ти до 26-ти мај 2020 година.

Прочитај повеќе
Living SpacesСоопштенија за јавност

Втора работилница од проектот„Living Spaces – Живи Простори“

На 08 февруари 2020, во просториите на Црвен крст – Општинска организација Гази Баба во Скопје, се одржа втората работилница за проектот за трансформација на јавни простори ‘Living Spaces – Живи Простори’. На работилницата се разговараше за можни локации за трансформација, по што беа посетени дел од одбраните локации.

Прочитај повеќе
Living SpacesОтворени повици

Работилница за трансформација на јавни простори „Living Spaces“

Здружението за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје во соработка со Црвен Крст на Република Северна Македонија – Општинска Организација Гази Баба – Скопје ги повикува сите мотивирани млади лица на возраст од 15 до 25 години на втората работилница во рамки на проектот за трансформација на јавни простори ‘Living Spaces – Живи Простори’ која ќе се одржи во сабота (08.02.20) од 12:30 часот во просториите на Црвниот Крст.

Прочитај повеќе
Отворени повици

Повик за учесници за младинска размена „Dream Big“ во Шпанија

Здружението за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА – Скопје објавува отворен повик за 4 учесници за Еразмус+ младинска размена „Dream Big“, која ќе се одржи во Алхесирас (Кадиз), Шпанија од 3-ти до 10-ти мај 2020 година.

Прочитај повеќе
Отворени повици

Повик за учесници за обука „Boosters of Youth Employability“ во Солун, Грција

Здружението за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА – Скопје објавува отворен повик за 3 учесници од С. Македонија за Еразмус+ обука „Boosters of Youth Employability“, која ќе се одржи во Солун, Грција од 4-ти до 15-ти март 2020 година.

Прочитај повеќе
Еразмус+Проекти

Training course "Rising digital Youth Workers" in Stara Krasnica, Poland

From 13th to 20th January, representative of CET Platforma took part in the Training course “Rising digital Youth Workers” in Stara Krashnica, Poland. This mobility was preceded by the seminar “Let’s get online” and brought together youth workers from North Macedonia, Czech Republic, Serbia, Croatia, Romania, Italy, Malta, Lithuania, Portugal, Poland and Turkey…

Прочитај повеќе